Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

EU-s szabályozás

2015.05.13.

Magyarország az Európai Unió tagállamaként köteles közbeszerzési jogát teljes mértékben összhangban tartani az Európai Unió közbeszerzési joganyagával. A magyar szabályozásnak eleget kell tennie a WTO [World Trade Organization] Kormánybeszerzési Megállapodásában foglaltaknak (GPA).

Figyelemmel arra, hogy a GPA követelményei a közösségi közbeszerzési irányelvekbe is beépítésre kerültek, az irányelvek szerinti jogharmonizáció egyben a GPA-hez való csatlakozás feltételeinek is eleget tesz.

A közösségi közbeszerzési jog alapját az EK Szerződés és a közösségi közbeszerzési irányelvek képezik. Fentieken túl kötelező, közvetlenül alkalmazandó jogforrást jelentenek a közbeszerzési vonatkozású rendeletek is. A közösségi közbeszerzési jog meghatározó részét jelenti az Európai Bíróság esetjoga, amelyet szintén figyelembe kell venniük a tagállamoknak a közösségi jog átültetése, értelmezése, alkalmazása során.

Léteznek továbbá a közösségi jognak olyan forrásai is, melyek nem bírnak kötelező erővel (ajánlások, közlemények), ugyanakkor segítséget jelenthetnek a különböző kötelező rendelkezésekkel kapcsolatban felmerült kérdések tisztázása során.

Az Európai Uniónak a XXI. század második évtizedére szóló növekedési stratégiája, az Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája kulcsszerepet szán a közbeszerzésnek, mint piaci alapú eszköznek.

Cél a magas foglalkoztatottság és termelékenység elősegítése, valamint a társadalmi kohézió erősödése. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván megvalósítani. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik, amelyek egyike az uniós közbeszerzési szabályozás felülvizsgálata. Az Európai Bizottság 2011 áprilisában közzétette a stratégia megvalósítására irányuló Egységes piaci intézkedéscsomagot, amely a növekedés serkentését és az egységes belső piacba vetett bizalom növelését szolgáló tizenkét „mozgatórugó” egyikeként jelölte meg a közbeszerzési politika és szabályozás területét, és kulcsintézkedésként előirányozta a közbeszerzésre vonatkozó jogi keret felülvizsgálatát és korszerűsítését „olyan kiegyensúlyozott közbeszerzési politika megteremtése érdekében, amely a környezetkímélő, társadalomtudatos és innovatív termékek, szolgáltatások és építési beruházások iránti keresletet támogatja. A felülvizsgálatnak az ajánlatkérők számára egyszerűbb és rugalmasabb eljárásokat is kell kínálnia, továbbá könnyebbé kell tennie a közbeszerzéseken való részvételt a vállalkozások, és különösen a kkv-k számára."

Az Európai Bizottság 2011. december 20-án fogadta el a közbeszerzési jogszabály-csomagot, amely három elemből áll: a két új – a klasszikus és a közszolgáltató szektorra vonatkozó – közbeszerzési irányelv, amelyek felváltják a jelenleg hatályos 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelveket, valamint az új, a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló tervezet. A jogalkotási eljárás eredményeként megszületett szövegváltozatokat a Parlament 2014. január 15. napján fogadta el. Az új irányelvek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt követően 20 nappal léptek hatályba, majd ezt követően a tagállamoknak főszabály szerint 24 hónapon belül kell azokat átültetniük nemzeti jogukba. A teljes elektronikus átállásra központi beszerző szervezetek vonatkozásában 36 hónap, más ajánlatkérők esetében pedig 54 hónap áll rendelkezésre. Az új irányelvek magyar és angol nyelvű szövege elérhető a Hatóság honlapján.

Annak érdekében, hogy a fenti jogforrásokat az érintettek könnyebben áttekinthessék és elérhessék, a Közbeszerzési Hatóság honlapján összegyűjti és közzéteszi azokat. Az Európai Bíróság közbeszerzési témakört érintő ítéletei és végzései a 'Jogi háttér' főmenüpont 'Európai Bírósági Ítéletei' almenüjében, illetve a Kereső 'Európai Bírósági ítéletek' kategóriájában találhatóak meg.