Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

Kiadóhivatal gyakorlata

2016.05.11.

Tájékoztatás a TED-en megjelenő hirdetmények vonatkozásában

I. Bevezető

Az alábbi tájékoztatás az Európai Unió Kiadóhivatala (továbbiakban: Kiadóhivatal) által megjelentetett Tenders Electronic Daily (továbbiakban: TED) közzétételi gyakorlatával kapcsolatban tartalmaz olyan információkat, melyek a Kiadóhivatalnak a hirdetmények feldolgozására irányuló tevékenységével függenek össze, és azoknak a hirdetmények kitöltésekor történő figyelembe vétele valamennyi fél, így az ajánlatkérők (képviselőik), a Kiadóhivatal, valamint a Közbeszerzési Hatóság számára is hasznos lehet.

A Kiadóhivatal az egyes közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos információkat az Európai Unió huszonnégy hivatalos nyelvén teszi közzé, ezért a hirdetmények – így a magyar nyelvű hirdetmények is – kivonatos formában – a magyart kivéve – valamennyi nyelven közzétételre kerülnek. Annak érdekében, hogy a hirdetmények valamennyi nyelvre lefordíthatóak legyenek, a Kiadóhivatal minden egyes hirdetményt ún. „gyártási folyamat” során egységesít, és átalakít. Az egységesítés, illetve átalakítás kizárólag adminisztratív szinten érinti a hirdetményeket, és azokat tartalmukat tekintve nem módosítják. A fenti folyamat öt nagyobb területet érint, melyek a következők:

-         dátumok, időpontok formátuma;

-         értékek;

-         pénznem;

-         jogszabályi hivatkozások;

-         a módosító hirdetmények tartalma.

Kiemelendő, hogy a fenti tárgykörökben a hirdetményi tartalmakat a szabad szöveges részekben (különösen a III. és VI. szakaszokban) is átalakítják, így a gyártási folyamat a teljes hirdetményi tartalmat érinti.

Tekintettel arra, hogy a gyártási folyamat nem automatizált, hanem humánerőforrás igénybevételével történik, az egyes átalakítások során – a legnagyobb gondosság ellenére is – előfordulhatnak hibák, elírások, tévedések. E helyen felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a TED-en megjelent hirdetmények tartalmáért ajánlatkérő felel, így az esetleges hibák, elírások helyesbítése is ajánlatkérő feladata és felelőssége. A fentiekre tekintettel tehát a gyártási folyamatban előforduló hibák, elírások, illetve az esetleges helyesbítések közzétételének elkerülése érdekében javasolt az alábbi pontokban felsorolt szempontoknak a hirdetmények kitöltésekor történő figyelembe vétele.

Felhívjuk az ajánlatkérők (képviselőik) figyelmét arra is, hogy a Kiadóhivatal elvárásainak megfelelő hirdetmények feldolgozása az alábbi szempontok figyelembe vételével kevesebb időt vesz igénybe, így amenyiben a hirdetmények kitöltésekor a következő pontok szerint járnak el ajánlatkérők (képviselőik), úgy a TED-en történő közzététel folyamata – az öt naptári napnál is – rövidebb lehet a jövőben.

 

II. A Kiadóhivatal gyártási folyamatára vonatkozó információk

1. Dátumok, időpontok formátuma

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió legtöbb hivatalos nyelvében a dátumok formátuma nem egyezik a magyar nyelv szabályai szerinti dátumformátummal, így a gyártási folyamat során a Kiadóhivatal a dátumokat átalakítja.

A Kiadóhivatal által adott tájékoztatás alapján a dátumok és az időpontok az alábbi formátum szerint kerülnek feldolgozásra: nap.hó.év.; illetve ha a hirdetmény időpontot is tartalmaz, az órát és a percet kettősponttal, vagy vesszővel elválasztva jelenítik meg. Fontos kiemelni, hogy míg a dátumokat a napok, hónapok esetében ún. „vezető nulla” nélkül, addig az időpontok esetében az órát és a percet „vezető nullával” alakítják át.

Példával illusztrálva a fentieket, ha az eredeti hirdetmény az alábbi dátumot és időpontot tartalmazza a következő szöveggel:

„… a konzultációra 2016. március 1-jén 9 óra 5 perckor kerül sor.”,

akkor a szöveget a gyártási folyamat során az alábbi módon alakítja át a Kiadóhivatal:

„… a konzultációra 1.3.2016., 09:05-kor kerül sor.”.

2. Értékek

Az Európai Unió hivatalos nyelvei (pl.: angol), illetve a magyar nyelv más kifejezéseket használ a tízes szám hatványaira (1 milliárd angolul 1 billion), ezért a magyar hirdetményekben található értékeket, ha azok nem kizárólag számmal kerültek meghatározásra, azt a Kiadóhivatal átalakítja oly módon, hogy a megadott érték kizárólag számmal kifejezve, hármas csoportosításban, szóközökkel jelenik meg a közzétett hirdetményben.

Példával illusztrálva, ha a referencia értékét ajánlatkérő a következők szerint írja elő:

„… rendelkezik a közbeszerzés tárgyával … azonos szállítással … nettó 1 milliárd … értékben”

akkor a szöveget a gyártási folyamat során az alábbi módon alakítja át a Kiadóhivatal:

„… rendelkezik a közbeszerzés tárgyával … azonos szállítással … nettó 1 000 000 000 … értékben”


3. Pénznem

A Kiadóhivatal nemcsak a „Pénznem” megnevezésű rovatokban követeli meg a három nagybetűs formátumot, hanem a gyártási folyamat során a szabadszöveges részekben is átalakítja az ennek nem megfelelő adatokat.

Példával illusztrálva tehát, ha az árbevételt ajánlatkérő a következők szerint írja elő:

„… rendelkezik a közbeszerzés tárgyával … azonos árbevétellel … nettó …  Ft értékben”

akkor a szöveget az alábbi módon alakítja át a Kiadóhivatal:

„… rendelkezik a közbeszerzés tárgyával … azonos árbevétellel … nettó … HUF értékben”

4. Jogszabályi hivatkozások

A Kiadóhivatal nemcsak az összes tagállamot érintően törekszik az egységesítésre, hanem egy adott tagállam esetében is, így a magyar hirdetmények vonatkozásában a jogszabályokra történő hivatkozásokat is javítják oly módon, ahogyan azok a Magyar Közlönyben kihirdetésre kerültek.

Példával illusztrálva a:

a) „321./2015(10.30.) Kormány rendelet

hivatkozást a Kiadóhivatal a következők szerint alakítja át:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet”;

b) „Kbt 62.§ (1) bek.a)-p) pontjai

hivatkozást a Kiadóhivatal a következők szerint alakítja át:

Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-p) pontjai

c) „4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57./A.§(1)bek.

hivatkozást a Kiadóhivatal a következők szerint alakítja át:

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése

 

5. A módosító hirdetmények tartalma

A „Korrigendum” megnevezésű hirdetmény feladásakor a módosítások esetében ajánlatkérők gyakran, egy egyébként néhány szavas módosítás okán is egy adott pont teljes szövegét adják meg a „Következő helyett”, illetve „Helyesen” rovatokban. A Kiadóhivatal tájékoztatása alapján ilyen esetekben elegendő, ha kizárólag a módosítással érintett mondatot, illetve mondatokat adja meg ajánlatkérő (képviselője) a teljes pont szövegének beszúrása helyett.

Példával illusztrálva: elegendő, ha a módosítást ajánlatkérő a következők szerint adja meg:

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

Szakasz száma: [III].[1].[2]

 

Rész száma: 2

 

A módosítandó szöveg helye:

P2. pont, 2. részre vonatkozó alkalmassági követelmény

A következő helyett:

… A felhívás feladását megelőző 3 üzleti év - ÁFA nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem éri el a 10 000 000 HUF és a közbeszerzés tárgyából (orvosi műszerek szállításából) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 8 000 000 HUF összeget.

Helyesen:

… A felhívás feladását megelőző 3 üzleti év - ÁFA nélkül számított - teljes árbevétele összesen nem éri el a 10 000 000 HUF összeget.

 

 

 

III. Összegezés

A Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint kiemelten fontos, hogy a hirdetmények pontosan, az ajánlatkérő eredeti szándékának megfelelően jelenjenek meg, ezért a fenti pontokban foglalt átalakításoknak megfelelő hirdetménykitöltést kifejezetten javasolja az ajánlatkérőknek (képviselőknek), különös tekintettel arra is, hogy a TED-en megjelenő hirdetmények – akár figyelembe veszik a kitöltés során a fentieket, akár nem – a fentebb meghatározott formában jelennek meg.