Vissza 

Hirdetmény
2013 / 109
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Munkaügyi Kirendeltségek: Debreceni Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48) Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 17 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24) Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (7400 Kaposvár,Kontrássy u. 5/b Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(7621 Pécs,Zrínyi u.11.) Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(4440Tiszavasvári,Báthori u.4./Pf.59.) Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (4400 Nyíregyháza,Szabadság tér 2.) Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(5000 Szolnok, Szabadság tér 3.) Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (7100 Szekszárd, Találka tér 4.) Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (3526 Miskolc,Zombori u.2) Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (6721 Szeged,Bocskai u. 10-12.) Veszprémi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(8200 Veszprém,Óváros tér 21.) Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(9700 HunyadiJ.u.45) Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (3300 Eger,Klapka Gy.U.9.) Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(6300 Kalocsa,Szent István király u.72.) Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2300 Ráckeve, Lacházi út 34.) Váci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2800Vác,Dr.Csányi krt.45) III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltség (1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.) Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(9024 Győr,Bartók B.u.2.) Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(5700Gyula,48-as u. 15-17.) Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(9400Sopron,Kőszegi u.1/a.) Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(6000 Kecskemét, Klapka Gy. U. 34.) Gárdonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2483 Gárdony,Posta u.11.) Zalaegerszegi Járási H. Járási Munkaügyi Kirendeltsége(8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44) Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2400 Dunaújváros,Gagarin tér 1/a)
Árubeszerzés
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
30120000-6
2013/09/16/
14883/2013
Központi szintű
Munkaügy
TÁMOP 5.6.3-12/1 Multifunkcionális nyomtatók szállítása a NMH számára -tájékoztató az eljárás eredményéről
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Postai cím: Kálvária tér 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kádas Veronika
Telefon: +36 1 299 1060
E-mail: kadasv@lab.hu
Fax: +36 1 210 4255
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.munka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Munkaügy
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Munkaügyi Kirendeltségek:
Debreceni Járási Hivatal Járási I. Munkaügyi Kirendeltsége (4024 Debrecen, Piac u. 42-48)
Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 17
Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24)
Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (7400 Kaposvár,Kontrássy u. 5/b
Pécsi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(7621 Pécs,Zrínyi u.11.)
Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(4440Tiszavasvári,Báthori u.4./Pf.59.)
Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (4400 Nyíregyháza,Szabadság tér 2.)
Szolnoki Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(5000 Szolnok, Szabadság tér 3.)
Szekszárdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (7100 Szekszárd, Találka tér 4.)
Miskolci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (3526 Miskolc,Zombori u.2)
Szegedi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (6721 Szeged,Bocskai u. 10-12.)
Veszprémi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(8200 Veszprém,Óváros tér 21.)
Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(9700 HunyadiJ.u.45)
Egri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (3300 Eger,Klapka Gy.U.9.)
Kalocsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(6300 Kalocsa,Szent István király u.72.)
Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2300 Ráckeve, Lacházi út 34.)
Váci Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2800Vác,Dr.Csányi krt.45)
III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltség (1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.)
Győri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(9024 Győr,Bartók B.u.2.)
Gyulai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(5700Gyula,48-as u. 15-17.)
Soproni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(9400Sopron,Kőszegi u.1/a.)
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(6000 Kecskemét, Klapka Gy. U. 34.)
Gárdonyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2483 Gárdony,Posta u.11.)
Zalaegerszegi Járási H. Járási Munkaügyi Kirendeltsége(8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44)
Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége(2400 Dunaújváros,Gagarin tér 1/a)
NUTS-kód:
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
„A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című kiemelt projekthez kapcsolódó „Multifunkcionális nyomtatók szállítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal számára” a dokumentációban foglaltak szerint.”
A közbeszerzés mennyisége:
25 db (-5 % eltérés) multifunkcionális (fekete-fehér) nyomtató. A nyertes ajánlatevő feladatát képezi a nyomtatók ajánlattételi felhívás 7. pontja szerinti teljesítési helyekre való kiszállítása és beüzemelése is.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30120000-6
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 8 800 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le, tekintettel arra, hogy az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
-
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 001 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
-
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/08/17 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Budafoki út 97.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
Telefon: +36 1 353 9798
E-mail: mkgi@wsh.hu
Fax: +36 1 353 9798
Internetcím (URL): -
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 9448819 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 8800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 8800000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
-
Cím:
-
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Nádor Rendszerház Kft. (név) 1152 Budapest, Telek u. 7-9 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (név) 1117 Budapest, Budafoki út 97 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Megrendelő a jelen közbeszerzést az Európai Uniótól származó forrásból, TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 kódszámú, „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” című kiemelt projekt keretében finanszírozza.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/07/16 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/27 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

 Vissza 

Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5.
E-mail: kapcsolat@kt.hu