Vissza 

Hirdetmény
2013 / 32
Karácsond Község Önkormányzata
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság - Közös Ajánlattevők vezető tagja HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Közös Ajánlattevők tagja MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság - Közös Ajánlattevők tagja
Karácsond
Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
45232400-6; 45232410-9; 45232420-2; 71320000-7
2013/03/20/
3100/2013
Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások
Karácsond Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti és csatornahálózatának kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC PIROS könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátása
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Karácsond Község Önkormányzata
Postai cím: Szent István út 42.
Város/Község: Karácsond
Postai irányítószám: 3281
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Forgó Istvánné
Telefon: +36 37322019
E-mail: jegyzo@karacsond.hu
Fax: +36 37322001
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karacsond.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Karácsond Község szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti és csatornahálózatának kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC PIROS könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Karácsond
NUTS-kód: HU312
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Karácsond község szennyvíztisztító telepének és csatornahálózatának kivitelezéséhez kapcsolódó FIDIC szerinti generálkivitelezői feladatok ellátására
Tervezett szennyvízcsatorna hálózat főbb műszaki adatai:
• gravitációs üzemű, elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózat, DN 200 KG –PVC csatornacső, 22 782 fm
• szennyvíz nyomott vezetékek D 90 KPE cső, 1006 fm
• szennyvíz bekötő vezetékek DN 150 KG-PVC cső,
• házi bekötések hossza: 9320 fm
• házi bekötések száma: 1247 db
• átemelők száma 7 db (6 db a településen, 1 db a végátemelő)
A hálózat érvényes vízjogi létesítési engedéllyel és kiviteli tervekkel rendelkezik.
Szennyvíztisztító telep főbb műszaki adatai:
Karácsond községben keletkező összes szennyvíz: 250 m³/nap. A 90%-os rákötöttség miatt a tisztítandó kommunális szennyvíz mennyisége: 225 m³/nap. A szippantott szennyvíz beszállítás: 25 m³/nap.
Mindezek alapján 250 m³/nap kapacitású szennyvíztisztító telep megépítése szükséges. A telep biológiai kapacitása 3.176 LE. A telep érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyben rögzített műszaki megoldástól a leendő kivitelező eltérhet, de a tervezési és az engedélyezési eljárás költségeit köteles viselni.
Ajánlatkérő a projekt keretében több megbízási szerződést köt (hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, projekt menedzsment, mérnöki/műszaki ellenőri feladatok ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása). Nyertes ajánlattevő a projekt megvalósítása során köteles ezen szervezetekkel együttműködni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán a Részvételre jelentkezőkők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának.
Becsült érték:
Összesen: 1 257 429 784 Ft Ebből tartalékkeret: 36 624 168 Ft
Csatorna 1 032 011 709 Ft Ebből tartalékkeret: 30 058 593 Ft
Telep 225 418 075 Ft Ebből tartalékkeret: 6 565 575 Ft
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tisztítótelep tekintetében az kiviteli tervek elkészítése is.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak: 45232410-9
45232420-2
71320000-7
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 1257380850
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A nettó Egyösszegű Ajánlati Ár (HUF) 300
A meghiúsulási kötbér mértéke Ft-ban kifejezve (legalább 50.000.000,-Ft, legfeljebb az egyösszegű ajánlati ár 10 %-a 50
A vállalt előteljesítés mértéke, naptári napokban kifejezve (legfeljebb 30 nap) 20
A humán erőforrás az üzemeltetés és az energiafelhasználás költsége a választott technológia esetében a tisztítótelep építésnél 40
Biológiai levegőztetés energia-felhasználása 100 %-os terhelést figyelembe véve 10
Iszapvíztelenítés energia-felhasználása 100 %-os terhelést figyelembe véve 10
Tisztított szennyvíz elvezetési költsége 100 %-os terhelést figyelembe véve 10
Az üzemszerű működés fenntartásához szükséges humánerőforrás igény 10
Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli személyek bevonása a teljesítésbe (IGEN/NEM) 5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13793 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/09/10 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KARÁCSOND KÖZSÉG SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINTI ÉS CSATORNAHÁLÓZATÁNAK KIVITELEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FIDIC PIROS KÖNYV SZERINTI GENERÁLKIVITELEZŐI FELADATOK ELLÁTÁSA
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/03/07 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság - Közös Ajánlattevők vezető tagja HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - Közös Ajánlattevők tagja MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság - Közös Ajánlattevők tagja
Postai cím: Kenyérgyári út. 1/E.
Város/Község: Gödöllő
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
Telefon: +36 28529050
E-mail: iroda@pentakft.hu
Fax: +36 28529070
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 1257429784 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 1257380850 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 1257380850 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 1257380850 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
x középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság Közös Ajánlattevők vezető tagja (név) 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út. 1/E. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Közös Ajánlattevők tagja (név) 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka utca 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság Közös Ajánlattevők tagja (név) 3231 Gyöngyössolymos, Mátrai utca 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0029 projekt azonosítószámú, KEOP-1.2.0/B támogatási konstrukció
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
x az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
x bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/03/13 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

 Vissza 

Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5.
E-mail: kapcsolat@kt.hu