Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

A Tanács

2017.05.10.

A Hatóság keretében működő Tanács a Közbeszerzési törvény alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek érvényesítése céljából működik (Kbt. 182-184.§). Főbb feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

A Tanács

a) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát;
b) kinevezi, illetve felmenti a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, elnökhelyettesét és a közbeszerzési biztosokat; elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket;
c) a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról (különösen a Kbt.-ben előírt témakörökben);
d) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

Javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Hatóság tagjainak írott megkereséseiket a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának küldjék meg, azokat az érintett tanácstagnak haladéktalanul továbbítjuk.

A Tanács névsora

Törvényszöveg Tanácstag Elérhetőségek
(3) A Tanács elnöke a Hatóság elnöke. Rigó Csaba Balázs  
a)  a gazdaságpolitikáért felelős miniszter által kijelölt személy;   Dr. Jármai Péter Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
b) a közbeszerzésekért felelős miniszter által kijelölt személy;   Dr. Reiniger Balázs Reiniger Ügyvédi Iroda
1132 Budapest, Alig u. 3.
c) az építésügyért felelős miniszter által kijelölt személy;   Dr. Császár Dániel Gergely Miniszterelnökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
d) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által kijelölt személy;   Dr. Boros Anita Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Iskola u. 13.
e) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;   Dr. Sipka Renáta   Gazdasági Versenyhivatal
1051 Budapest, Alkotmány u. 5.
f) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy;   Dr. Gaál Szabolcs Barna Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 13.
g) a helyi önkormányzatok országos szövetségei által együttesen kijelölt személy;   Dr. Paróczai Bernadett Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Osztály
4024 Debrecen Piac u. 20.
h) a munkáltatók országos érdekképviseletei és az országos gazdasági kamarák - köztük a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - által kijelölt három személy;   Dr. Kovács Zoltán Pál 1054 Budapest, Hold u. 21.
Nemesi Pál FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt.
6725 Szeged, Kálvária sgrt. 87.
Koji László Építési Vállalkozók Országos Szövetsége:
H-1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
i) a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és a Magyar Építész Kamara elnöke által közösen kijelölt személy;   Dr. Virág Rudolf Magyar Mérnöki Kamara
1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
j) a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók szakmai testülete által kijelölt személy.   Dr. Csányi István Miniszterelnökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.