A Közbeszerzési Hatóság jogállása, főbb feladatai


Az e törvényben meghatározott célok érvényesülésének biztosítása érdekében Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) működik, amely csak az Országgyűlésnek van alárendelve.

A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely az e törvényben meghatározott feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik. Székhelye Budapest.” (Kbt. 167. § (1)-(2) bekezdései)


Az Országgyűlés az első közbeszerzési törvény megalkotásakor a közbeszerzésekre szakosodott önálló szervezet, a Közbeszerzések Tanácsa létrehozása mellett döntött. A szervezet 1995. október 4-én alakult meg.

Jogállását tekintve kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működik. 10 tagját egyenlő arányban az ajánlattevői oldal, az ajánlatkérői oldal és egyes közérdekű célok érvényesítésére hivatott szervek képviselői alkotják. A Hatóság elnökét és alelnökét a Hatóság keretében működő Tanács tagjai 5 éves időtartamra választják meg. Míg a Hatóság elnöke e tisztségét főállásban tölti be, addig a többi tag a Hatósággal nem áll közszolgálati jogviszonyban, és a Hatóság részükre javadalmazást sem biztosíthat. (A tagok jellemzően a delegáló szervben viselnek hivatali tisztséget.)

A Hatóság keretében működő Tanács hatáskörét a Kbt. 172. § (1)-(2) bekezdései határozzák meg. A Hatóság keretében működő Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint a kapcsolódó adminisztratív tevékenységet a Hatóság Titkársága végzi a főtitkár irányításával.  

A Hatóság keretében működő Tanács főbb feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:
  1. Közreműködés a közbeszerzési politika alakításában
  2. A közbeszerzési eljárásokat támogató-segítő funkciók
  3. A hirdetmények megjelentetése, ellenőrzése
  4. Ellenőrzés, jogorvoslat
  5. Névjegyzékek vezetése
  6. Nemzetközi kapcsolatok


 

 Kapcsolódó dokumentumok, közérdekű adatok

 

Közbeszerzési Hatóság
Cím: 1026 Budapest Riadó utca 5.
E-mail: kapcsolat@kt.hu