BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal tájékoztatója az eljárás eredményéről (4330)1. a) Az ajánlatkérő neve és címe:
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal
1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
Telefon: 455-6890
Fax: 455-6889
Az ajánlatkérő megbízásából eljárt
BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt.
1124 Budapest, Németvölgyi út 41.
Telefon: 269-1806
Fax: 353-1292
b) A beszerzés tárgya és mennyisége: magyar igazolvány tárolását biztosító irattároló rendszer kialakítása a dokumentációban részletezettek szerint.
c) Eredményes volt-e az eljárás: igen.


2. a) A választott eljárás: nyílt eljárás.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -
c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felkértek felsorolása: -


3. Az eredményhirdetés időpontja: 2002. május 15.


4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és a 34. § (3) bekezdésében foglaltak, ha azokat a részvételi felhívásban nem tették közzé: -


5. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe: VASSZER Vasipari Szerelő és Szervező Kft., 3100 Salgótarján, Március 15. út 32.
b) A nyertes ajánlattevőnek a Kkvt. szerinti minősítése: kis- és középvállalkozás.


6. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe: -


7. A beérkezett ajánlatok száma: egy.


8. Az ajánlattevő(k) neve és címe: VASSZER Vasipari Szerelő és Szervező Kft., 3100 Salgótarján, Március 15. út 32.


9. Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 20 206 385 Ft.


10. a) A beszerzés tárgyának az a része és értéke, amire nézve az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni (ha ez az ajánlatban szerepelt): -
b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): -
c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben részt vevő szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): -


11. Ha az eljárás eredménytelen, ennek oka: -


12. Egyéb információ: -


13. a) Az eljárást megkezdő hirdetmény közzétételének napja: 2002. március 20.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívás kiküldésének, illetve a 71/B. § (2) bekezdése szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: -


14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: -


15. A hirdetmény feladásának napja: 2002. május 16.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 2002. május 16.


 

index.html Fel