Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója az eljárás eredményéről (6507)1. a) Az ajánlatkérő neve és címe:
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
Telefon: 46/411-411
Fax: 46/411-281
b) A beszerzés tárgya és mennyisége: vízfolyásokon keletkezett károk helyreállítása.
– Bene patak, Visonta belterületi szakasz helyreállítása,
– gyöngyös-nagyrédei tározó árapasztó csatornájának helyreállítása,
– Parádi-Tarna patak helyreállítása, mederátmetszés a 15+370–15+540 szelvények között Parád belterületén.
c) Eredményes volt-e az eljárás: igen.


2. a) A választott eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: a Kbt. 70. § (1) bekezdés c) pontja adott erre lehetőséget, mivel az 1999. június 15. utáni rendkívüli esőzések következtében keletkezett károk azonnali helyreállítása vált szükségessé a védőképesség biztosítása érdekében. A munka végrehajtását (tekintve az évből még hátralévő rövid időszakot) a nyílt eljárás lefolytatása lehetetlenné tette volna.
c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattételre felkértek felsorolása:
– Gátépítő, Karbantartó és Szolgáltató Kft., Sárospatak, Vásárhelyi Pál u. 2.
– Saviép Vízügyi Építő Kft., Miskolc, Fonoda u. 6.
– Fetivíz Vízépítő Kft., Nyíregyháza, Simai u. 9.
– Róna-Im Kft., Hajdúszoboszló, Szováti u. 51.
– Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Gyöngyös, Karácsondi u. 1.
– Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Eger, Torok köz 5.
– Borsod '96 Közműépítő Kft., Ládbesenyő, Rákóczi u. 11.


3. Az eredményhirdetés időpontja: 1999. november 2.


4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja és a 34. § (3) bekezdésében foglaltak, ha azokat a részvételi felhívásban nem tették közzé: az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálására szolgáló részszempontok és azok súlyszámai:
– ajánlati ár (3),
– határidő (4),
– az ajánlat műszaki tartalma és kidolgozottsága (3).
Az ajánlatok részszempont szerinti értékelése során adható pontszámok alsó és felső határa: 1–10, amely minden részszempont esetén azonos.


5. A nyertes ajánlattevők neve és címe:
Bene patak Visonta belterületi szakasz helyreállítása:
– Gátépítő, Karbantartó és Szolgáltat Kft., Sárospatak
Gyöngyös-Nagyrédei tározó árapasztó csatorna helyreállítása.
– Borsod '96 Közműépítő Kft., Ládbesenyő
Parád, Parádi-Tarna patak mederátmetszése a 15+370–15+540 szelvények között:
– Borsod '96 Közműépítő Kft., Ládbesenyő


6. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe:
Bene patak Visonta belterületi szakasz helyreállítása:
– Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Gyöngyös
gyöngyös-nagyrédei tározó árapasztó csatorna helyreállítása.
– Saviép Sajó Vízügyi Építő Kft., Miskolc
Parád, Parádi-Tarna patak mederátmetszése a 15+370–15+540 szelvények között:
– Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Gyöngyös


7. A beérkezett ajánlatok száma: négy.


8. Az ajánlattevők neve és címe:
– Gátépítő, Karbantartó és Szolgáltató Kft., Sárospatak, Vásárhelyi P. u. 2.
– Saviép Vízügyi Építő Kft., Miskolc, Fonoda u. 6.
– Mátraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat, Gyöngyös, Karácsondi u. 1.
– Borsod '96 Közműépítő Kft., Ládbesenyő, Rákóczi u. 11.


9. Az ellenszolgáltatás összege a beszerzés tárgyának egységeire vetítve:
Bene patak Visonta belterületi szakasz helyreállítása: 17 500 000 Ft áfával
Gyöngyös-Nagyrédei tározó árapasztó csatorna helyreállítása: 25 000 000 Ft áfával
Parád, Parádi-Tarna patak mederátmetszése a 15+370–15+540 szelvények között:
5 000 000 Ft áfával


10. a) A beszerzés tárgyának az a része és értéke, amire nézve az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni (ha ez az ajánlatban szerepelt): –
b) A beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): –
c) A teljesítésben egyébként a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben résztvevő szervezetek (személyek) neve és címe (ha ez az ajánlatban szerepelt): –


11. Ha az eljárás eredménytelen, ennek oka: –


12. Egyéb információ: –


13. a) Az eljárást megkezdő hirdetmény közzétételének napja: –
b) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlati felhívás kiküldésének, illetve a 71/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a bizottság tájékoztatásának napja: 1999. október 26.


14. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra: –


15. A hirdetmény feladásának napja: 1999. november 9.
A hirdetmény kézhezvételének napja: 1999. november 11.


 

index.html Fel