Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók

2016.04.21.

Megszűnt a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény.

2015. november 2-án hatályba lépett a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet, a hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény megszűnt. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói kérelmet a Miniszterelnökséghez kell benyújtani, tájékoztatás itt érhető el.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint az előző közbeszerzési törvény és a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló, hatályon kívül helyezett 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján nyilvántartásba vett hivatalos közbeszerzési tanácsadók a 2015. november 1-je után induló közbeszerzési eljárásokban már nem járhatnak el tanácsadóként.

Kapcsolódó korábbi rendeletek:


Tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban

A hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében nyilvántartott adatok adatkezelési nyilvántartási azonosítószáma: 942-0003.

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a személyes adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 4. §-a szerint, az adatkezelés elveinek megfelelően kezeli.

A Hatóság – az Inftv. 20. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – tájékoztatja továbbá az érintetteket arról, hogy

  • az adatkezelés célja: a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékének vezetése;
  • az adatkezelés jogalapja: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 172. §-a (2) bekezdésének ec) pontja és (5)-(6) bekezdései;
  • az adatkezelés időtartama: az adatkezelés kezdete a hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem benyújtása, az adat törlési határideje a bejegyzésre, illetőleg a bejegyzés megújítására irányuló kérelem visszavonásától, a bejegyzésre, illetőleg a bejegyzés megújítására irányuló kérelem elutasításától, illetőleg a névjegyzékből történő törléstől számított egy év;
  • az adatok megismerésére jogosultak: a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott adatok megismerésére bárki jogosult, mivel ezeket a Hatóság a Rendelet 4. §-ának (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Értesítőben és a honlapján vezetett névjegyzékben is közzéteszi, a fentieken túli adatok megismerésére a Hatóság kérelem elbírálásában résztvevő tagjai és munkatársai jogosultak;
  • az adatok kezelésére jogosultak köre: az adatok kezelésére kizárólag a Hatóság jogosult;
  • a kérelmező adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségére az Inftv. rendelkezései (Inftv. 22-23. §-ai) az irányadóak;
  • az adatok hozzáférésének módjára és a másolatkészítés költségeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályai az irányadóak (68-69/B.§);
  • az adatok névjegyzékből való törlésére a régi Kbt. 172. §-ában és a Rendelet 10. §-ában foglaltak alapján kerül sor.