Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

Minősített ajánlattevők

2015.12.17.

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-a (2) bekezdésének a) pont ab) alpontja értelmében vezeti és közzéteszi a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott jegyzékét, illetve meghatározza a minősítési szempontokat és igazolási módjait az r) pont alapján. 

Listájuk itt érhető el

A Hatóság a Kbt. 69. § (12) bekezdése alapján nyilvántartja a gazdasági vagy szakmai kamara által létrehozott minősített ajánlattevői jegyzéket is. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29.§ (1) bekezdése és 30. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság által vezetett jegyzék közhiteles, melyet elektronikus formában honlapján is közzétesz. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, továbbá az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására köteles elfogadni a jegyzéken szereplés tényét a Hatóság által vizsgált minősítési feltételek vonatkozásában. A Kbt. 47.§-ának (2) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevői státusz elnyeréséhez/meghosszabbításához szükséges igazolások, dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatóak. 

A Rendelet tartalmazza a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Rendelet 50. §-nak (2) bekezdése alapján a minősített ajánlattevők Hatóság által vezetett hivatalos jegyzékében e rendelet hatálybalépésekor bejegyzett gazdasági szereplők jegyzékbe vételének érvényességét e rendelet hatálybalépése nem érinti, a jegyzékbe vétel érvényességi ideje a bejegyzéskor meghatározott érvényességi idő elteltével jár le. A hatósági hivatalos jegyzékbe vétel érvényességi ideje e rendelet hatálybalépését követően e rendelet szabályai szerint újítható meg. A hatósági hivatalos jegyzékben szereplő gazdasági szereplő számára a Hatóság kérelemre a Kbt. és e rendelet szabályainak megfelelő megújított igazolást ad ki. A 2015. november 1-je után indult közbeszerzési eljárásokban csak a Kbt. és e rendelet szabályinak megfelelő igazolás használható fel. Az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő bejegyzési, illetve megújítási kérelmek esetében a Hatóság új, a Kbt. és e rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtására hívja fel az érintett gazdasági szereplőt. A Hatóság által a Kbt. alapján vizsgált minősítési szempontok:

a)    Kizáró okok

b)    Pénzügyi, gazdasági alkalmasság 

c)    Műszaki, szakmai alkalmasság

A bejegyzéshez és a megújításhoz előírt minősítési szempontrendszer és tájékoztató, kérelem-minta és kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a jobb oldalon.