Könyvjelzőim

A regisztrált és bejelentkezett felhasználók itt férhetnek hozzá a korábban könyvjelzővel megjelölt hírekhez.

Ha ön is szeretné figyelemmel kísérni számítógépén és okostelefonján a közbeszerzésekkel kapcsolatos híreket, változásokat, nincs más dolga, mint regisztrálni.

Szeretnék Regisztrálni Mégsem

(FX)

Az Internet Explorer Ön által használt változatát
a Közbeszerzési Hatóság portálja nem támogatja.

Kérjük töltse le az alábbi böngészők friss verzióját.


Internet Explorer Internet Explorer Letöltés Google Chrome Google Chrome Letöltés Mozilla Firefox Mozilla Firefox Letöltés Safari Safari Letöltés Opera Opera Letöltés

Your browser is no longer supported.

Please download a modern browser from above.

vissza a lap
tetejére

Részletes keresés az egyes témakörökben

← vissza

Nyilvántartások vezetése

2015.11.24.

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 187. § (2) bekezdésének a) pontja alapján naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi az alábbi jegyzékeket, listákat:

  1. a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listáját,
  2. a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékét,
  3. a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét,
  4. a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás idejét is,
  5. gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági szereplő által elismert megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit - beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta - azzal, hogy az adatoknak a honlapon a szerződésszegéstől számított három évig kell elérhetőnek lenniük,
  6. a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat [188. § (4) bekezdés],
  7. a védett munkahelyek listáját, amely tartalmazza az általuk gyártott vagy forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások felsorolását.